Browsing the archives for the конференция tag

Ролята на книгите за създаване на светоглед

Четвъртата лекция от конференцията за Библейски Мироглед 2010 г.

Поглед от Престола: Мироглед и свещеничеството на всички вярващи.

Джоел Макдърмън – Поглед от Престола: Мироглед и свещеничеството на всички вярващи. Третата лекция от конференцията за Библейски Мироглед, 2010 г.

0 Коментара

Всичко, което наистина ми трябва да зная, го научавам от Стария Завет.

Стив Шлисел – Всичко, което наистина ми трябва да зная, го научавам от Стария Завет. Втората лекция от конференцията за Библейски Мироглед, 2010 г.

1 Коментар

Християнството: Цялостен мироглед или периферна религия

Лекция от конференцията за Библейски Мироглед 2010 г.