Browsing the archives for the мироглед tag

Всичко, което наистина ми трябва да зная, го научавам от Стария Завет.

Стив Шлисел – Всичко, което наистина ми трябва да зная, го научавам от Стария Завет. Втората лекция от конференцията за Библейски Мироглед, 2010 г.

1 Коментар

Християнството: Цялостен мироглед или периферна религия

Лекция от конференцията за Библейски Мироглед 2010 г.