Browsing the archives for the християнство tag

Мястото на църквата в плана за господство и практическите следствия от това

Явор Русинов – Мястото на църквата в плана за господство и практическите следствия от това. Петата лекция от конференцията за Библейски Мироглед, 2010 г.

0 Коментара

Ролята на книгите за създаване на светоглед

Четвъртата лекция от конференцията за Библейски Мироглед 2010 г.

Християнството: Цялостен мироглед или периферна религия

Лекция от конференцията за Библейски Мироглед 2010 г.

Настойничество

Проповедта е записана в Презвитерианска реформирана църква Бургас.

0 Коментара