Библейски светоглед и критично мислене

Библейски светоглед и критично мислене.
Лектор: Джоел Макдърмън
Конференция Библейски мироглед 2012

Заветът за господство и Библейският светоглед

Заветът за господство и Библейският светоглед.
Лектор: Джоел Макдърмън
Конференция Библейски мироглед 2012

0 Коментара

Библейското учение за Aнтихристa

Божидар Маринов–Библейското учение за Aнтихристa

Интервю с д-р Гари Норт

Интервюто се състои от 8 част, всяка е на отделно видео – щом свърши едното, започва следващото.

Култура, основана на вяра

Божидар Маринов–Култура, основана на вяра
0 Коментара

Християнство и оръжия

Божидар Маринов–Християнство и оръжия
0 Коментара

Гностицизъм

Божидар Маринов–Гностицизъм