Библейски поглед към проблема в Украйна

Божидар Маринов прави библейски обзор на текущия положение в Украйна.

4 Коментара

Значимостта на изповедите

Божидар Маринов говори за значимостта на изповедите – как те се отразяват не само на църквата, но формират и цялостна цивилизация. Видео в пет части.

Библията и държавата

Божидар Маринов обяснява Библейският възглед за държавата и нейното място между другите институции в обществото. Видеото е в десет части.

Да правиш бизнес по Божия начин!

Тук може да чуете лекциите от конференцията за Библейски мироглед, 2013г. За повече информация вижте тук: bgworldview.com

1. Явор Русинов:
Капитализиране на характера.

2. Джоел Макдърмън:
Икономическите разходи на Благовестието.

3. Гари Норт:
Призвание.

4. Явор Русинов:
Пет критични фактора при започване на бизнес.

5. Божидар Маринов:
Стойността на работата в Божието царство.

6. Джоел Макдърмън:
Обществените ползи от пазарната конкуренция.

7. Гари Норт:
Бизнес.

8. Гари Норт:
Бъдещето.

9. Джоел Макдърмън:
Заблудата на счупения прозорец.

Избори, очаквания и решения.

Божидар Маринов–Избори, очаквания и решения.
0 Коментара

Правосъдие за некапитални престъпления: Библейският възглед

Божидар Маринов–Правосъдие за некапитални престъпления: Библейският възглед

Библейски светоглед и критично мислене

Библейски светоглед и критично мислене.
Лектор: Джоел Макдърмън
Конференция Библейски мироглед 2012