Browsing the archives for the книги tag

Интервю с д-р Гари Норт

Интервюто се състои от 8 част, всяка е на отделно видео – щом свърши едното, започва следващото.

Ролята на книгите за създаване на светоглед

Четвъртата лекция от конференцията за Библейски Мироглед 2010 г.