Browsing the archives for the поръчение tag

Кръщавайте народите и ги научете…

Божидар Маринов – Кръщавайте народите и ги научете… Последна лекция от конференцията за Библейски Мироглед, 2010 г.

0 Коментара