Browsing the archives for the проповед tag

Обзор на Римляни

Стив Шлисел, пастир на Messiah’s Covenant Community Church в Ню Йорк. Проповедта е изнесена в Първа Баптистка Църква в София на 13 юни 2010 г.

0 Коментара

Настойничество

Проповедта е записана в Презвитерианска реформирана църква Бургас.

0 Коментара