Browsing the archives for the реконструкция tag

Мястото на младите хора в Църквата

Божидар Маринов отговаря на въпроси свързани с настоящото състояние на протестантската църква в България и мястото на младите хора в нея. Програма за четене: http://www.bojidarmarinov.com/bgrecon/bmrrl.htm

1 Коментар

Обзор на християнската реконструкция

Р. Дж. Ръшдуни обяснява най-общо какво означава християнска реконструкция.

0 Коментара