Browsing the archives for the религия tag

Значимостта на изповедите

Божидар Маринов говори за значимостта на изповедите – как те се отразяват не само на църквата, но формират и цялостна цивилизация. Видео в пет части.

0 Коментара

Християнството: Цялостен мироглед или периферна религия

Лекция от конференцията за Библейски Мироглед 2010 г.